ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และลดการตัดต้นไม้ ด้วย E-KYC, ลายเซ็นดิจิตัล และ Blockchain

Posted by Nuttawat Sritunyarat, September 24, 2021

ปัจจุบันการเซ็นเอกสารนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในยุกที่กฎหมายพร้อมในเรื่องของการทำ e-kyc และ การใช้ Digital signature ซึ่งในอดีตนั้นการเซ็นเอกสารต้องเซ็นต่อหน้าและเซ็นบนกระดาษจริง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เซ็นมีตัวตนอยู่จริงและเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมายเช่น มันจะทำให้คุณต้องเสียเวลาในการเดินทางเพื่อไปเซ็นเอกสาร ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะตามมาด้วย แต่ก็มีทางออกที่ดีขึ้นมาหน่อยคือการส่งเอกสารทางไปษณีย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ก็ยังเสียเวลาอยู่ดี คุณเคยคิดหรือไม่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ในเมื่อปัจจุบันมี internet แทบทุกที่ ทำไมเราถึงไม่ส่งและเซ็นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะว่าในอดีตนั้นกฎหมายในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ค่อยครอบคุมมากนักการระบุตัวบุคคลในโลกออนไลน์ยังไม่ดีเท่าปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ และแน่นอนว่าจาก pain point เหล่านี้เราจึงคิดที่จะหาวิธีการและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างเป็น Digital Signature Platform โดยคำนึงถึงการสร้างความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และ ไร้ตัวกลาง เป็นหลักapptify 2019.