อะไรเกิดขึ้น...หลังจากไทยเปิดตัว Digital ID บริการยืนยันตัวตนผ่าน online

Posted by Jirayuth Sing-ngam, September 24, 2021..จากข่าว

รัฐ-เอกชน รวมพลหน่วยงาน ! ลงขันตั้งองค์กรบริหาร DIGITAL ID

ปี 63 เลิกใช้ "กระดาษ" ครม. สั่งหน่วยงานรัฐลุยบริการ e-Services


สำหรับปีที่ผ่านมา เราจะได้เห็นข่าวทั้งรัฐและเอกชนได้เริ่มนำเทคโนโลยีต่างๆ มาแก้ปัญหาการใช้บริการของประชาชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


Digital ID เป็นโครงการหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท National Digital ID จุดประสงค์เพื่อจะแก้ปัญหาการยืนยันตัวตนในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกรรมที่ต้องพิสูจน์ตัวบุคคลก่อน ซึ่งเห็นได้จากการทำธุรกรรมกับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่ยังจำเป็นต้องเอาบัตรประชาชนของเราไปถ่ายเอกสารสำเนาแล้วเซนต์บนเอกสาร ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในยุคปัจจุบันที่คนต้องการเข้าถึงบริการทุกอย่างแบบทันใจ


NDID คืออะไร?

National Digital ID (NDID) เป็นโครงการที่ใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและเชื่อมต่อหน่วยงาน/องศ์กรต่างๆ เข้าด้วยกัน 


ทำไมต้องใช้?

ประโยชน์ของ NDID สำหรับคนทั่วไปคือ สามารถธุรกรรมใดๆ ผ่านระบบออนไลน์และใช้ Digital ID ในการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ทำให้ลดขั้นตอนของการใช้เอกสารที่ยุ่งยาก ขั้นตอนการ KYC(Khow Your Customer) ที่ต้องใช้เวลาทั้งการเดินทาง ลดเวลาในการประสานงานในแต่ละองค์กร ลดงานเอกสารซ้ำซ้อน และมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะโอกาสที่จะโดนการปลอมแปลงเอกสารน้อยลง


ประโยชน์การนำ Digital ID ใช้ในชีวิตประจำวัน

เราสามารถใช้ได้กับการเปิดบัญชีธนาคาร โดยไม่ต้องไปที่สาขา 

วิธีการคือ เราสมัครผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารที่ต้องการด้วยเลขบัตรประชาชน จากนั้นระบบจะให้เรายืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตอล (NDID) ให้เราใช้โมบายแอปพลิเคชันธนาคารอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการของ NDID เข้าไปเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งธนาคารนั้นเราต้องมีการทำธุรกรรม และยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขของธนาคาร


ประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการ 

NDID จะเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้เราสามารถยืนยันตัวตนของผู้เข้ามาใช้บริการ ทำให้การทำธุรกรรมใดๆ สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีการส่งเอกสารสำเนา ไม่ต้องมีคนตรวจเอกสารที่มีความและสามารถทำได้โดยไม่ต้องพบกัน


NDID เป็นโครงที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางด้านการทำธุกรรมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการนำเทคโนโลยี blockchain มาประยกต์ใช้ในโครงการ ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลไม่ถูกเก็บที่ตัวกลาง ความโป่รงใสจึงย่อมเกิดขึ้นสูง


ในอีกปีนี้คิดว่าน่าจะมีบริการออนไลน์อื่นๆ นอกจากธนาคารที่ใช้ NDID เกิดขึ้นมาแน่นอนเพราะหลายธุรกิจก็ต้องการ scale up โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำ


apptify 2019.