เซ็นเอกสารออนไลน์ทุกที่บนโลก

ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ลดการใช้กระดาษ ปลอดภัยหายห่วงจาก COVID-19

ปลอดภัยด้วย Decentralized identity, Client side encryption และโปรโตคอลการเข้ารหัส พร้อมกับบันทึกข้อมูลลง Polygon Blockchain.

เทคโนโลยี

ขั้นตอนการเซ็นเอกสารด้วยแอปติฟาย

ยืนยันตัวตน

ยืนยันตัวตนเพื่อความน่าเชื่อถือและระบุตัวตนของผู้เซ็นเอกสารได้

ส่งและเซ็นเอกสาร

อัปโหลดเอกสาร กำหนดผู้เซ็น ส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และกดเซ็น

ข้อมูลบันทึกบน Polygon Blockchain

ข้อมูลผู้ส่ง ผู้เซ็น และ ลายเซ็นรวมถึง อัตลักษณ์ของเอกสารจะถูกบันทึกลงบนบล็อคเซนเพื่อใม่ให้เกิดการปลอมแปลงหรือแก้ไข จากบุคลใดบุคลหนึ่ง

พิสูจน์ตัวตนด้วยแอปติฟาย E-KYC

จัดการข้อมูลประจำตัวของคุณแบบกระจายอำนาจด้วย Apptify Wallet

ข้อมูลประจำตัวแบบกระจายศูนย์เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแบบออฟไลน์และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ผ่านการใช้ Apptify wallet สามารถใช้เพื่อระบุตัวตน ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วผ่าน Apptify EKYC

โดยที่ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลที่จะแชร์จากกระเป๋าของผู้ใช้ เมื่อบุคคลที่สามร้องขอข้อมูล (เช่น เมื่อลงทะเบียนสำหรับบริการออนไลน์ใหม่ อาจจะมีการขอข้อมูลเช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และอื่น ๆ) ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลประจำตัวออนไลน์ได้และมีสิทธิ์ที่จะอนุญาติ หรือ ไม่อนุญาติให้เข้าถึงข้อมูลในกระเป๋าได้.

ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว.

  • ลดเวลา

    ช่วยให้ธุรกิจของคุณลดเวลาในงานด้านเอกสาร ตั้งแต่การพิมพ์เอกสาร การพิมพ์หน้าซอง และการออกไปส่งเอกสาร

  • ลดค่าใช้จ่าย

    ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารหลาย ๆ รอบ และค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ออฟฟิศ อีกทั้งยังทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

  • ลดการใช้กระดาษ ปลอดภัยจากโควิด

    รักโลกด้วยการลดการใช้กระดาษ เซ็นออนไลน์ที่ไหนก็ได้บนโลก ปลอดภัยจากโควิด

เซ็นเอกสารออนไลน์ด้วย Apptify.

ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ลดการใช้กระดาษ ปลอดภัยหายห่วงจาก COVID-19

เริ่มต้นใช้งานฟรี

Finity has a collection of latest 2,500 jobs to join next companies.