Welcome to Apptify!

ขอบคุณที่สนใจเรา แต่คุณมาถึงก่อนที่เราจะเปิดใช้บริการ

เรามีบทความดีๆ เกี่ยวกับธุรกิจของเราให้คุณศึกษา

อะไรเกิดขึ้น...หลังจากไทยเปิดตัว Digital ID บริการยืนยันตัวตนผ่าน online
..จากข่าวรัฐ-เอกชน รวมพลหน่วยงาน ! ลงขันตั้งองค์กรบริหาร DIGITAL IDปี 63 เลิกใช้ "กระดาษ" ครม. สั่งหน่วยงานรัฐลุยบริการ e-Servicesสำหรับปีที่ผ่านมา เราจะได้เห็นข่าวทั้งรัฐและเอกชนได้เริ่มนำเทคโนโลยีต่างๆ มาแก้ปัญหาการใช้บริการของประชาชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นDigital ID เป็นโครงการหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท National Digital ID จุดประสงค์เพื่อจะแก้ปัญหาการยืนยันตัวตนในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกรรมที่ต้องพิสูจน์ตัวบุคคลก่อน ซึ่งเห็นได้จากการทำธุรกรรมกับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่ยังจำเป็นต้องเอาบัตรประชาชนของเราไปถ่ายเอกสารสำเนาแล้วเซนต์บนเอกสาร ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในยุคปัจจุบันที่คนต้องการเข้าถึงบริการทุกอย่างแบบทันใจNDID คืออะไร?National Digital ID (NDID) เป็นโครงการที่ใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและเชื่อมต่อหน่วยงาน/องศ์กรต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำไมต้องใช้?ประโยชน์ของ NDID สำหรับคนทั่วไปคือ สามารถธุรกรรมใดๆ ผ่านระบบออนไลน์และใช้ Digital ID ในการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ทำให้ลดขั้นตอนของการใช้เอกสารที่ยุ่งยาก ขั้นตอนการ KYC(Khow Your Customer) ที่ต้องใช้เวลาทั้งการเดินทาง ลดเวลาในการประสานงานในแต่ละองค์กร ลดงานเอกสารซ้ำซ้อน และมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะโอกาสที่จะโดนการปลอมแปลงเอกสารน้อยลงประโยชน์การนำ Digital ID ใช้ในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้ได้กับการเปิดบัญชีธนาคาร โดยไม่ต้องไปที่สาขา วิธีการคือ เราสมัครผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารที่ต้องการด้วยเลขบัตรประชาชน จากนั้นระบบจะให้เรายืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตอล (NDID) ให้เราใช้โมบายแอปพลิเคชันธนาคารอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการของ NDID เข้าไปเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งธนาคารนั้นเราต้องมีการทำธุรกรรม และยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขของธนาคารประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการ NDID จะเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้เราสามารถยืนยันตัวตนของผู้เข้ามาใช้บริการ ทำให้การทำธุรกรรมใดๆ สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีการส่งเอกสารสำเนา ไม่ต้องมีคนตรวจเอกสารที่มีความและสามารถทำได้โดยไม่ต้องพบกันNDID เป็นโครงที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางด้านการทำธุกรรมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการนำเทคโนโลยี blockchain มาประยกต์ใช้ในโครงการ ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลไม่ถูกเก็บที่ตัวกลาง ความโป่รงใสจึงย่อมเกิดขึ้นสูงในอีกปีนี้คิดว่าน่าจะมีบริการออนไลน์อื่นๆ นอกจากธนาคารที่ใช้ NDID เกิดขึ้นมาแน่นอนเพราะหลายธุรกิจก็ต้องการ scale up โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำ
ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และลดการตัดต้นไม้ ด้วย E-KYC, ลายเซ็นดิจิตัล และ Blockchain
ปัจจุบันการเซ็นเอกสารนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในยุกที่กฎหมายพร้อมในเรื่องของการทำ e-kyc และ การใช้ Digital signature ซึ่งในอดีตนั้นการเซ็นเอกสารต้องเซ็นต่อหน้าและเซ็นบนกระดาษจริง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เซ็นมีตัวตนอยู่จริงและเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมายเช่น มันจะทำให้คุณต้องเสียเวลาในการเดินทางเพื่อไปเซ็นเอกสาร ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะตามมาด้วย แต่ก็มีทางออกที่ดีขึ้นมาหน่อยคือการส่งเอกสารทางไปษณีย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ก็ยังเสียเวลาอยู่ดี คุณเคยคิดหรือไม่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ในเมื่อปัจจุบันมี internet แทบทุกที่ ทำไมเราถึงไม่ส่งและเซ็นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะว่าในอดีตนั้นกฎหมายในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ค่อยครอบคุมมากนักการระบุตัวบุคคลในโลกออนไลน์ยังไม่ดีเท่าปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ และแน่นอนว่าจาก pain point เหล่านี้เราจึงคิดที่จะหาวิธีการและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างเป็น Digital Signature Platform โดยคำนึงถึงการสร้างความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และ ไร้ตัวกลาง เป็นหลัก

apptify 2019.